You are here

Home

Nieuws

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg getekend

Minister Bruno Bruins voor medische zorg en sport, de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars ...

Gemeente Sluis 1,7 miljoen euro in de plus dankzij de warme zomer

... de aanpak van de woningvoorraad, kinderopvang en zorg, screening en signalering van logopedie en recreatieve zandsuppletie van de stranden.

Luc Nilis en Kim Gevaert op 22 juni te gast in sportcentrum Schotte

Daarnaast is ze master in de logopedie en sinds 2007 ambassadrice voor SOS Kinderdorpen. “Kim Gevaert heeft jaren in teamverband getraind.

Scholen: 'Geen coffeeshop op Rubensplein'

... hebben samen een brief opgesteld die ook is ondertekend door kinderopvang KomKids, Ziezokids en een praktijk voor logopedie en fysiotherapie.

Sportmarathon in Vijfheerenlanden: ''Ouders die hetzelfde doormaken, gunnen we dit ook''

Door logopedie heb ik woordje voor woordje opnieuw leren praten en nu spreek ik weer in volzinnen. Ik durf keuzes te maken in wat ik wel en niet doe ...

<b>Logopedie</b>: de oplossing voor speenzuigen

En dit is niet altijd gemakkelijk. Heb je de juiste adviezen opgevolgd, langdurig doorgezet en wil het toch niet lukken? Dan kan de logopedist helpen.

Zorgverzekering

Het gaat om zorg zoals logopedie, ergotherapie, diëtetiek en fysiotherapie van zorgverleners die niet zijn gecontracteerd door de zorgverzekeraar.

Verzekeraars schrappen steeds meer verwijsbriefjes

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis schrapt per 1 juni de verwijsbriefjes voor ongecontracteerde zorg zoals logopedie, ergotherapie, diëtetiek en ...

Ondersteuning op school voldoet niet: ouders betalen zelf voor <b>logopedie</b> of kine

Ouders met een dove dochter die bijkomende logopedie inschakelen omdat het schooljaar anders “een rampjaar” zou worden. Het zijn enkele korte ...

Wat is het Post Intensive Care Syndroom?

... is vaak een kwestie van het combineren van verschillende zorgdisciplines, zoals fysiotherapie, ergotherapie, psychotherapie en logopedie.

...