Gebruikerslogin

Contact

Neem contact met ons op

 Rules evaluation log-Open all-

 • 0 ms Reacting on event Content is viewed.
 • 7.071 ms Evaluating conditions of rule VACATURE Verlopen. [edit]
 • 7.873 ms The condition data_is evaluated to TRUE [edit]
 • 7.877 ms AND evaluated to TRUE.
  • 0 ms Rule VACATURE Verlopen fires.
  • 0.037 ms Evaluating the action drupal_message. [edit]
  • 0.246 ms Rule VACATURE Verlopen has fired.
 • 8.135 ms Finished reacting on event Content is viewed.

U bent hier

Home

Waarschuwingsbericht

Helaas, deze vacature is verlopen.
Ga naar Vacatures om de meest recente vacatures te zien.

Kentalis zoekt full time Logopedist (223-17)

Informatie over Kentalis

Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

Voor het VSO in Utrecht zijn wij op zoek naar een logopedist .

Taken

De logopedist neemt deel aan multidisciplinaire vergaderingen waarin behandelplannen, methoden en voortgang van de leerling worden besproken.
De logopedist draagt zorg voor inbreng van het vak logopedie in het school-, zorg-,  en voorlichtingsplan van de onderwijsinstelling, bespreekt behandelplannen, verleent logopedische zorg en neemt deel aan professionalisering

1. Inbreng van het vak logopedie in het school-, zorg-, en voorlichtingsplan van de onderwijsinstelling o.a. in de commissie van leerlingzorg, een multi-disciplinair overleg..

 • zorgt voor integratie van logopedie met taal- en groepsonderwijs;
 • geeft invulling aan het vak mondelinge taal en doet voorstellen over in te voeren ondersteunende taalprogramma’s;
 • voert overleg met de Commissie van leerlingzorg over het beleid ten aanzien van het eigen vakgebied en de specifieke cluster 2 aspecten van de communicatieve vaardigheden;
 • toetst school-, zorg- en voorlichtingsplannen op logopedische aspecten;
 • draagt zorg voor preventiemaatregelen, zoals het verzorgen van voorlichting aan ouders, leerlingen en leerkrachten en het uitvoeren van logopedische screening en onderzoek;
 • adviseert schoolleiding en leerkrachten inzake te nemen maatregelen, te gebruiken methoden en technieken, e.d. en het begeleiden van leerkrachten bij de toepassing;
 • ontwerpt testen en oefenmaterialen die gericht zijn op de spraak- en taalontwikkeling van leerlingen.

2. Het bespreken van logopedische plannen en opstellen van OPP's (ontwikkelingsperspectiefplannen)

 • stemt het logopedisch plan af met de leerkracht van de leerling;
 • adviseert in voorkomende gevallen op basis van het plan over talige elementen in het onderwijsprogramma;
 • licht evaluaties van plannen toe tijdens leerlingbesprekingen en multidisciplinaire teambijeenkomsten.

3. Het verlenen van logopedie gericht op de onderwijsbehoefte van de leerling

 • voert logopedisch onderzoek uit en stelt diagnoses, op eigen verzoek of voor herarrangementen of op verzoek van ouders, leerkrachten en deskundigen;
 • stelt een logopedisch plan op, stelt dit zo nodig tijdens de behandeling bij en stelt schriftelijke evaluaties van het behandelplannen op;
 • selecteert/stelt te gebruiken oefenmateriaal samen;
 • neemt testen af;
 • voert overleg met betrokkenen zoals ouders, leerlingen, andere deskundigen (intern en extern) en leerkrachten over de behandeling;
 • instrueert de betrokken leerling over de uit te voeren oefeningen, methoden en het gebruik van hulpmiddelen;
 • past de gekozen methoden om de stoornis te verminderen of op te heffen toe, speelt in op progressie, gebrek aan vooruitgang, motivatie of gedrag van leerlingen en past de gekozen methode of gebruik van de invalshoek van een andere discipline toe;
 • adviseert en/of voert overleg met andere deskundigen, behandelaars en begeleiders en verwijst (eventueel) door naar andere deskundigen;
 • voert de administratie verbonden aan de eigen werkzaamheden.

4. Professionalisering

 • is actief in het beheersen, verdiepen en verbreden van het eigen vakgebied;
 • houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied;
 • neemt deel aan bij- en nascholingsactiviteiten;
 • participeert in intervisiebijeenkomsten met collega-logopedisten;
 • neemt deel aan intercollegiale intervisie.

Als logopedist in het Voortgezet Speciaal onderwijs draag je zorg voor de communicatieve ontwikkeling van jongeren tussen 12 en 18 jaar. Je ondersteunt de communicatieve vaardigheden, traint deze vaardigheden en maakt hen bewust van hun mogelijkheden om onderwijs te kunnen volgen. De jongeren bezoeken de praktijkroute of het VMBO-BB, KB of TL.

Wij vragen

Wij zoeken vooral een logopedist die geïnteresseerd is in onderzoek en arrangeren, daarnaast zal een deel leerlingzorg tot het takenpakket behoren. De functie is voor 6-12 maanden.

Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht.
Het opvragen van referenties maakt deel uit van de selectieprocedure.

Wij bieden

Een aanstelling voor bepaalde tijd met ingang van 17-8-2017 tot 01-02-2018.
De vacature heeft een werktijdfactor van 1,0 fte.

Salariëring/functiegroep

Het salaris is conform de CAO Primair Onderwijs (Schaal 9, minimaal € 2319 en maximaal € 3516, bij volledige werkweek). De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde CAO.

Bijzonderheden

De gesprekken voor de functie zullen plaatsvinden op maandag 3 juli 2017. Kandidaten dienen hier rekening mee te houden.
 

Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne medewerker met een voorrangspositie? Geef dit dan door bij je sollicitatie.

Extra informatie

Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze vacature, neem dan contact op met Els Schrama, e.schrama@kentalis.nl of Cock Kamminga, c.kamminga@kentalis.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met het secretariaat P&O via telefoonnummer 073 5588 486 of per mail via peno@kentalis.nl.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan vóór  1 juli 2017  via deze link (vul het reactieformulier zo volledig mogelijk in).

Bedrijfsnaam:
Type dienstverband:
Tijdelijk
Type werkgever:
Instelling / Stichting
Vacature verloopt op:
donderdag, augustus 17, 2017

Volg Logopedie Online op Twitter

            Volg ons op twitter!